Staniční NiCd baterie - kapacitní zkouška nikl-kadmiového akumulátoru z roku výroby 1970

Staniční NiCd baterie – akumulátor z roku 1970 – kapacitní zkouška

NiCd trakční nikl-kadmiová, nyní staniční baterie – kapacita po téměř 50 letech provozu…

Powerfloor 24V 🙂

Je to neuvěřitelné, ale v letošním roce tato staniční NiCd baterie funguje ve zdraví asi 48 let. Obnova elektrolytu byla provedena před cca 24 lety.

V případě výpadku elektrické energie poskytuje zálohu na celkem 4 nouzová (ještě zářivková) světla s celkovým příkonem cca 50 W a dále napájí automatiku pro ovládání topení (24 V) a dvě čerpadla (220 V přes střídač, 2 x 45 W). Celkový odběr při záloze topení dosahuje asi 6 A.

Parametry NiCd staniční baterie i jednotlivých článků nikl-kadmiového akumulátoru :

Obr. 7. Výrobce NiCd akumulátorů Československý podnik FERAK - kapacitní zkouška akumulátoru.
Obr. 7. Výrobce NiCd akumulátorů Československý podnik FERAK

Výrobce : Československý podnik FERAK , původní trakční akumulátor ve vysokozdvižném vozíku, rok výroby 1970.
Jmenovitá kapacita nového článku : dle štítku 160 Ah
Celkem 20 článků : napětí celé baterie  24 V
Rozměry jednoho článku ( Š x H x V  ) v mm : 140 x 120 x 300
Rozměry celé sady ( Š x H x V  ) v mm : 1400 x 240 x 300
Hmotnost: leží v přízemí na podlaze, takže není podstatná 🙂  

Provedení a podmínky kapacitní zkoušky staniční NiCd baterie : 

Obr. 3. Pohled na otevřenou sadu staniční baterie během kapacitní zkoušky NiCd akumulátoru.
Obr. 3. Pohled na otevřenou sadu staniční baterie

Počáteční napětí nabité sady: cca 27,5 V
Počáteční napětí jednoho každého článku: 1,37 V
Ukončení zkoušky: při poklesu na 1 V u jakéhokoliv článku
Vybíjecí odpor: zvolena žárovka 24V 220W (odběr 10 A) , žárovka zvolena hlavně z důvodu pronikavé záře a nemožnosti přehlédnutí, tzn snižující možnost zapomenutí občasné kontroly 🙂

Výsledek kapacitní zkoušky NiCd staniční baterie i vyhodnocení jednotlivých článků akumulátoru:

Čas vybíjení: 3 h 40 min
Konečné napětí jednotlivých článků akumulátoru: 1 čl. 0,998 V, 2 čl. 1,02 V, 17 čl. přibližně v rozmezí 1,10 až 1,15 V 
Kapacita po 50 letech : 37 Ah tj. cca 0,9 kWh
Jmenovitá teoretická kapacita nových článků:  160 Ah tj. 3,8 kWh (nikdy neměřeno)

Závěrečné zhodnocení NiCd staniční baterie fungující téměř 50 let.

Obr. 5. Měření napětí jednoho ze zatížených článků NiCd akumulátoru během kapacitní zkoušky.
Obr. 5. Měření napětí jednoho ze zatížených článků NiCd akumulátoru

Kapacita po téměř 50 letech je na cca 25 %
Nutno podotknout, že kapacitu snížily pouze 3 kusy článků staniční baterie, bude tedy možné provést jejich údržbu (výměnu elektrolytu) a je pravděpodobné, že se kapacita těchto článků zvedne a tím se větší o cca 10 % kapacita celé sady staniční NiCd baterie. 
Staniční akumulátor je schopen zálohovat po dobu cca 6-7 hodin, což je dostačující a tudíž zatím žádnou úpravu neplánujeme.
Staniční baterie je sice cca 5 x větší (možná i vícekrát) než by bylo možné pořídit v dnešní době ( třeba z akumulátorů LiFePO ), ale vzhledem k umístění v lavici je tato skutečnost zanedbatelná.

Fotografie kapacitní zkoušky staniční NiCd baterie 24 V (původní nikl-kadmiový trakční akumulátor) 

Zapojoval a žárovku zapůjčil: MF, měřil a zpracoval: Elektroskútrista

 

 

Napsat komentář